Yasho
AUM-padma

Bardo en het Tibetaanse Dodenboek

bardoBardo Thödol.Bardo
Bardo Thödol betekent ; bevrijding door toehoren.

Volgens de leringen van de Vajrayana, is Bardo de tussenfase
die men moet doorlopen tussen sterven en de volgende
wedergeboorte of reïncarnatie.

In de Tibetaanse cultuur wordt de tekst luidop voorgelezen, liefst door een monnik.

Bardo Thodol

Bardo Thödol. “ Bevrijding door toehoren”,
Deze meditatie kan bij meerdere situaties:

- Als meditatieve instructie voor iedereen.

- Als persoonlijke oriëntering - voorbereiding op
   eigen sterven.

- Specifiek bij het stervensproces, om de geest
  van de stervende voor te bereiden op de
  komende veranderingen en ontwikkelingen.
  Dit voorlezen gebeurt meestal ook in bijzijn
  van de familie en geeft hen steun.

- Na het overlijden wordt het lezen van de
  Bardo Thödol verder gezet in bijzijn van de familie.
  Om de ziel en het bewustzijn van de overledene te
  geleiden in de mogelijke veranderingsprocessen van
  de geest om hiermee de ruimte creëren voor verder
  ontwikkeling van het bewustzijn.


Deze heilige tekst is sterk beïnvloed door de “ BON ”, de oorspronkelijke inheemse religie,
die sterk verweven was met sjamanisme.

Bardo meditatie
Mantra: Om mani padmé hum