Yasho
AUM-padma

Bardo en het Tibetaanse Dodenboek

Bardo

Bardo …. Visie op leven en sterven vanuit het Tibetaanse Boeddhisme.

bardo
Levenswiel - wiel van Samsara

De dood is niet het eind van het leven maar slechts een poort.

Zolang onze daden worden bepaald door woede, onwetendheid en trots, dwalen wij rond in een wereld van illusies, in een eindeloze cyclus waaraan we niet kunnen ontsnappen.

bardoIn de Tibetaanse cultuur zijn dood en geboorte niet meer dan één van de vele momenten in de continuïteit van het
bestaan.

 

 

Die opvatting heeft grote invloed op de omgang met en de voorbereiding op de dood.

Tibetaanse Dodenboek en de Bardo Thödol zijn eeuwenoude teksten, gecreëerd in de afzondering van het Himalaya gebied.
Begin van de 20ste eeuw kwam het westen voor het eerst in contact met deze teksten. Het is pas de laatste 30 jaar dat deze teksten meer en meer bekend en gewaardeerd worden door de westerse mens.

Bardo. ... Volgens het Tibetaanse Boeddhisme ben je voortdurend in de Bardo-staat.
Bardo betekent tussen-staat/stadium, is het Tibetaanse woord voor overgang ( o.a. bij het afsterven van het lichaam) en de diverse stadia daarin.bardo
Bardo heeft niet alleen met de dood te maken,
maar geeft ook duiding aan de diverse geestesstaten.

Er zijn zeven verschillende stadia van de geest.
Deze stadia worden als volgt onderscheiden:
- De Bardo leven omvat ; de geboorte Bardo
                                            de droombardo
                                            de Bardo van meditatie
- De Bardo van dood omvat; het sterfproces
                                                   het sterfmoment
- De Bardo van werkelijkheid; het heldere licht, de   opperste realiteit
- De Bardo van het worden, de voorbereiding naar de nieuwe geboorte