Yasho
AUM-padma

Jaartraining 'In de spiegel van de dood'

Bardo meditatie

In de spiegel van de dood

 

De training is bestemd voor mensen die bij het onderwerp sterven en stervensbegeleiding concrete informatie zoeken en bewuster willen worden van de verschillende processen die er spelen.
Een uitnodiging aan iedereen die het onderzoek naar sterfelijkheid  en vergankelijkheid ziet als een persoonlijk ontwikkelingsproces.

 

In de spiegel van de dood

Een hartverwarmende en inspirerende training, die je naast kennismaken met de psychosociale kant van de dood ook uitnodigt om te mediteren en te reflecteren op de thema’s die verwant zijn aan sterven en de dood. Voortvloeiend uit die ervaring kan je beter begrip opbrengen voor de noden van de stervende en hen helpen bij het tot rust komen en vrede vinden.
Ook zal je hierdoor voor jezelf een diepere levenskwaliteit ontwikkelen.

De opzet is een studiegroep….

In de spiegel van de doodWaar de training zich op richt is het in eerlijkheid willen en durven kijken naar eigen sterfelijkheid – op alle niveaus. Reflecteren individueel/ in kleinere groep, ervaringen delen.
Daarnaast  licht energetisch lichaamswerk, ademtraining, aandacht- en luisteroefeningen.

Een ander belangrijk aspect is open zijn voor diverse vormen van meditatie. De methodieken die toegepast worden zijn o.a. stille en actieve meditatie, Boeddhistische Bardo meditatietechnieken.

In de spiegel van de dood
De lessen worden ondersteund door filmfragmenten en commentaren die mystici en deskundigen gegeven hebben. De speciale Bardo meditaties en de ruimte om te delen met elkaar, geven je de mogelijkheid om de materie nog diepgaander te ervaren.

Als basis is er het `Tibetaans boek van Leven en Sterven` van Soygal Rinpoche. Daarnaast zijn je eigen ervaringen en waarnemingen het inhoudelijke materiaal.

In de spiegel van de dood

Studiebelasting …Voor elke lesdag krijg je een leesopdracht, een meditatie en aandachtsoefening mee die je thuis kunt doen.

Voor deelname aan deze training is geen specifieke ervaring vereist.
Wat je wel  nodig hebt is de bereidheid jezelf en je sterfelijkheid onder ogen te zien en de bereidheid tot meditatie.

 

 

 

Opbouw training .
Opbouw training “ In de spiegel van de dood “
- dag 1 : “ In de spiegel van de dood “
                  ... Doodgewoon, taboe <=> groeikans
- dag 2 : “ Broos – Tijdelijk – Aards – Nietig - Het besef van eigen eindigheid “
                 … Verandering, vergankelijkheid en de dood
Training 'In de spiegel van de dood'- dag 3 : " Het leven laat je niet zo maar los "
                 ... Wie begeleidt wie ?
- dag 4 : “ Over de dood en het sterven “
                 … Leven in het licht van sterven
- dag 5 : “ De stervende spiegelt ons ”
                 … Energiebeheer <=> Valkuilen
- dag 6 : “ De dood leert ons betekenisvol te leven “
                 … Innerlijke ruimte – Innerlijk licht
- dag 7 : “ De kunst van het sterven “
                 … Zingeving bij leven & sterven
- dag 8 : “ Op het kruispunt van de levenslijnen “
                  … De realiteit van sterven & de dood.
- dag 9 : “ Iedereen sterft, maar niemand gaat dood “
                 … Rouw & rouwverwerking
- dag 10 : “ Er is ook leven vóór de dood “
                  … Bewust Leven – Bewust Sterven